Çalışma Alanları

—Eğlence-Aktivite Yönetimi,

—Su sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,

—Kara sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,

—Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri liderliği (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.),

—Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktivite liderliği,

—Çocuk rekreasyon aktiviteleri,

—Belediyeler,

—Sivil toplum kuruluşları,

—Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

—Üniversiteler