Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Togay ULUÖZ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü - Spor Yöneticiliği Öğretim Üyesi
togay.uluoz@kstu.edu.tr
- CV
Prof. Dr. İsmail Haldun Orhun
Antrenörlük - Öğretim Üyesi
ismail.orhun@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Ateş ŞENDİL
Antrenörlük - Öğretim Üyesi
ates.sendil@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Serdal IŞIKTAŞ
Rekreasyon - Öğretim Üyesi
serdal.isiktas@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Suna Feryal ERVERDİ
Antrenörlük - Öğretim Üyesi
fatma.erverdi@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Türkan BULUT
Rekreasyon- Öğretim Üyesi
turkan.bulut@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Semahat Dicle MAYBEK
Rekreasyon - Öğretim Üyesi
semahat.maybek@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Selim SOYDEMİR
Spor Yöneticiliği - Öğretim Üyesi
selim.soydemir@kstu.edu.tr - CV
Dr. Öğr. Üyesi Buğra ORCAN
Spor Yöneticiliği - Öğretim Üyesi
bugra.orcan@kstu.edu.tr - CV
Öğr. Gör. Mustafa BEHLÜL **
Antrenörlük - Öğretim Görevlisi
mustafa.behlul@kstu.edu.tr - CV

** Ders saati ücretli öğretim elemanı