Akademik Kadro

Prof. Dr. Şahin AHMEDOV
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü
E-mailCV
Prof. Dr. İsmail Haldun ORHUN
Antrenörlük – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Dr. Öğr. Üyesi Ateş ŞENDİL
Antrenörlük – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Doç. Dr. Serdal IŞIKTAŞ
Rekreasyon – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Suna Feryal ERVERDİ
Antrenörlük – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Dr. Öğr. Üyesi Türkan BULUT
Rekreasyon- Öğretim Üyesi
E-mailCV
Dr. Öğr. Üyesi Semahat Dicle MAYBEK
Rekreasyon – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Dr. Öğr. Üyesi Selim SOYDEMİR
Spor Yöneticiliği – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Dr. Öğr. Üyesi Buğra ORCAN
por Yöneticiliği – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Dr. Öğr. Üyesi Figen YAMAN LESİNGER
Spor Yöneticiliği – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Yrd. Doç. Dr. Ersin Süha VURAL
Spor Yöneticiliği – Öğretim Üyesi
E-mailCV
Dr. Öğretim Üyesi Çağan KILIÇ
Antrenörlük – Öğretim Görevlisi
E-mailCV
Öğr. Gör. Mustafa BEHLÜL **
Antrenörlük – Öğretim Görevlisi
E-mailCV

** Ders saati ücretli öğretim elemanı