Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Öncelikle bilgili, kültürlü, sağlıklı ve en önemlisi yüksek karakterli bireyler yetiştirmek bilinciyle hareket eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; katılımcı, donanımlı ve her şeyden önemlisi dürüstlüğü kendisine şiar edinmiş öğrenciler yetiştirmektedir.